Bankacılık KanunuResmi Gazete’nin 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Kabul tarihi : 19.10.2005
Kanun No:5411
Amaç
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2.- Türkiye’de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubeleri, finansal holding şirketleri, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bunların faaliyetleri bu Kanun hükümlerine tâbidir.
 
Özel kanunlarla kurulmuş olan bankalar hakkında da kanunlarında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümleri uygulanır.
 
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler tatbik olunur.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında;
 
İlişkili Bakan: Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanını,
 
Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
 
Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
 
Başkan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanını,
 
Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,
 
Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,
 
Fon Kurulu: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunu,
 
Fon Başkanı: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanını,
 
Kredi kuruluşu: Mevduat bankalarını ve katılım bankalarını,
 
Kuruluş birlikleri: Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğini,
 
Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,
 
 
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 13 Şubat 2011

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın